top of page

Wat is MVO? 

 

MVO wil zeggen dat je als bedrijf rekening houdt met de maatschappelijke consequenties van de dienstverlening. Het gaat daarbij onder meer over milieu, mensenrechten, aandacht voor kansarme groepen, positieve discriminatie en het maatschappelijk nut van de productie of dienstverlening. 

Essentieel is het om waarde te creëren op economisch, ecologisch en sociaal gebied. People, Planet, Profit of de 3P’s is een term uit de duurzame ontwikkeling. 

 

Daarmee wordt een betere verstandhouding opgebouwd met alle stakeholders. 

 

Bij Foralda zijn we op verschillende manieren bezig met MVO.

 

Voor klanten: 

Of het nu gaat over inkoopprofessionalisering, lean etc, MVO is altijd een hot topic bij elke opdracht tegenwoordig. We initiëren vaak de discussie rondom MVO of we worden gevraagd om erover mee te denken. Dat gaat van schrijven van bv een inkoopbeleid, tot het meenemen van MVO en duurzaamheidseisen in offerte aanvragen tot het nadenken over hoe een organisatie MVO kan gebruiken en toch lean kan werken. 

 

Binnen Foralda zijn we ook bezig met MVO. We zien diversiteit als een kracht binnen onze organisatie en juichen dat ook toe. Met een internationaal netwerk aan adviseurs merken we uit eerst hand wat de voordelen zijn van verschillende achtergronden en inzichten. Het is juist essentieel voor het creëren van creatieve oplossingen om een uitdaging op verschillende manieren te benaderen. 

 

Verder zijn we ook op duurzaamheid gericht waar dat kan. Dat gaat van het zoveel mogelijk beperken van gereden kilometers, het rijden met elektrische wagens, promoten van “paperless office” etc. 

bottom of page