top of page

Productiviteitsverbeteringsproject

Algemeen

 

Het is vaak erg lastig om zelf voortdurend met een frisse blik naar uw organisatie te kijken. Processen lopen nu eenmaal zoals ze lopen. Effectief of niet? Foralda analyseert eerst de processen binnen uw organisatie, waarvan u denkt dat deze verbetering behoeven. Na de analyse wordt een concreet voorstel gedaan om ervoor te zorgen dat die processen optimaal gaan verlopen.

 

Dit voorstel wordt samen met de verantwoordelijke manager opgesteld. Op die manier wordt direct draagvlak voor een veranderingstraject gecreëerd. En dat is nodig om de processen ook op lange termijn efficiënt te laten verlopen. Samen worden dan de afgesproken verbeteringen doorgevoerd. De resultaten worden voortdurend gemeten en regelmatig gerapporteerd. Op die manier kan de procesuitvoering worden bijgestuurd om de beoogde verbeteringen te realiseren.

 

Stappen

 

In een verbetertraject worden een aantal stappen genomen om tot verbeteringen te komen. Deze kunnen worden onderverdeeld in 4 groepen van werkzaamheden. 

 

1. Technische werkzaamheden

 

Doel is om werk aan tijd te relateren. Inzichtelijk maken welke werkzaamheden allemaal gebeuren en hoeveel tijd deze kosten. Normeren van de werkzaamheden, capaciteitsbezettingen maken, link leggen naar werknemers etc. Maar ook : kijken naar verloren tijd, oneigenlijke taken, machine efficientie, kwaliteitsniveau's etc. Kortom, alles wat nodig is om mens en machine optimaal af te stemmen op de productie van goederen of diensten. 

 

2. Systeem werkzaamheden

 

Doel is om de onderliggende managementsysteem elementen te beoordelen en te optimaliseren zodat ze werken in functie van de eisen die worden gesteld door de organisatie. 

 

3. Procesmatige werkzaamheden

 

Optimaliseren van de procesmatige stappen binnen het werk. In vraag stellen van volgorde, frequentie, etc. Doel is om het werkproces te stroomlijnen in functie van de beschikbare capaciteit aan mensen en middelen. 

 

4. Menselijke ontwikkeling

 

Trainen en coachen van leidinggevenden in hun rol als leidinggevende. Laten zien dat een beter begrip van bovengenoemde elementen leidt tot betere resultaten. Sessies kunnen gebeuren in groep maar ook op de werkvloer. 

bottom of page